Peuterspeelzaal, Peuteropvang en Kinderspeelzaal
Samen spelen,
samen leren

Meld uw peuter aan bij een peuterspeelzaal

Wilt u uw kind aanmelden voor een van de peuterspeelzalen van de SPA? Leuk! Let op: om voor plaatsing in aanmerking te komen dient uw kind minstens 2 jaar oud te zijn. Aanmelden kan op ieder moment, we adviseren dit tenminste rond de leeftijd van 1 jaar te doen.

 

Volg de volgende stappen

1. Invullen
Vul het inschrijfformulier in. U kunt het formulier ook op een van onze peutercentra of bij een consultatiebureau afhalen.

2. Opsturen
Stuur dit inschrijfformulier per post naar: 
- Stichting Peutercentra Arnhem, Roermondsplein 20-4, 6811 JN Arnhem
Of per mail naar: info@spa-arnhem.nl.

3. Administratiekosten
Om u aan te melden, betaalt u eenmalig een bedrag van €10,00 administratiekosten. Maak dit bedrag over naar rekeningnummer NL09ABNA0521548640
(BIC: ABNANL2A) ten name van Stichting Peutercentra Arnhem

Vermeld hierbij de naam van uw peuter en het betreffende peutercentrum. Na ontvangst van dit bedrag sturen wij u een bewijs van inschrijving.

Wachtlijst
De kinderen worden geplaatst op leeftijd. Dat betekent dat de oudste kinderen het eerste aan de beurt zijn. Indien er sprake is van een wachtlijst, moet u rekenen op een wachtperiode van minstens twee maanden.

Voor hoeveel dagen?
Alle peuters komen voor 2 (combinatie-)dagdelen per week. Peuters met een vve-indicatie komen 
4 (combinatie-)dagdelen per week. De peutercentra zijn tijdens de basisschoolvakanties gesloten.

Heeft u nog vragen over de inschrijving van uw kind? 

Opzeggen

Mocht uw kind tussentijds het peutercentrum verlaten, dan geldt er een opzegtermijn van 1 maand. U kunt de opzegging schriftelijk of per e-mail aan ons doorgeven.