Peuterspeelzaal Arnhem
Samen spelen,
samen leren

Van de peuterspeelzaal naar de basisschool

Spelenderwijs voorbereid voor het basisonderwijs

Het is een van de belangrijkste doelen van de peuterspeelzaal de peuter op speelse wijze voor te bereiden op het basisonderwijs. Niet alleen raakt uw kind eraan gewend in de kring te zitten, op de beurt te wachten en om te gaan met leeftijdsgenootjes, ook leert uw peuter spelenderwijs tal van zaken die op de basisschool goed van pas gaan komen. Bovendien zorgen onze leidsters dat de basisschooldocent een goed beeld heeft van uw kind, zodra hij of zij naar groep 1 mag.

Het peutercentrum en de brede school

Omdat wij die brugfunctie naar de basisschool zo belangrijk vinden, werken wij samen met verschillende brede scholen in de gemeente Arnhem. Een brede school is in dit geval een school waar de peuter vanuit de peuterspeelzaal kan doorstromen naar het reguliere basisonderwijs.

Het voordeel van deze samenwerking is dat de peuterleidsters nauw contact onderhouden met de kleuterjuffen en –meesters van groep 1.

Wilt u uw kind toch liever naar een andere basisschool brengen? Geen enkel probleem. De SPA is een onafhankelijke organisatie. De keuze voor een peutercentrum staat dus los van de bij de betreffende brede school behorende basisschool.

Overdracht naar het basisonderwijs

Wij maken gebruik van een speciaal door het basisonderwijs ontwikkeld overdrachtsformulier. Zodra uw peuter rijp is voor de basisschool, vullen onze leidsters dit formulier zo uitvoerig mogelijk in, zodat de basisschooldocent een goed beeld heeft van de ontwikkeling van uw zoon of dochter.

Dit formulier wordt tweemaal ingevuld: ongeveer 3 maanden na de start van uw peuter bij onze peuterspeelzaal en kort voordat uw zoon of dochter naar de basisschool gaat. Dit formulier wordt uiteraard met u besproken. Alleen wanneer u daar toestemming toe verleent, wordt het formulier vervolgens overgedragen aan de betreffende basisschool en, indien van toepassing, de buitenschoolse opvang.