BSO CreActief!

Eimerssingel Oost 262

6834 CZ Arnhem

Telefoon: (06) 12 99 85 36

LRK nr: 116191004

Openingstijden schoolweken op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag:

Einde schooltijd - 18:30 uur

Openingstijden vakantieweken op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag:

7:30 uur  - 18:30 uur

BSO CreActief! is gevestigd in Kindcentrum De Johannesschool en biedt voor- en naschoolse opvang aan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Een van de pijlers van deze BSO is, hoe kan het ook anders, creativiteit. Creativiteit beperkt zich niet tot de kunst, het is iets nieuws zien (kansen of oplossingen voor problemen) iets nieuws vinden en iets nieuws doen of maken. Daarmee is creativiteit dus meer dan een manier van waarnemen, denken of doen. In onze definitie is creativiteit juist een combinatie van deze drie.Verder besteden we veel aandacht aan natuur en avontuur, sport en bewegen en techniek.

Vakantieopening

Bso CreActief! is het hele jaar geopend. Bij onvoldoende aanmeldingen tijdens de vakantiedagen, worden de BSO locaties samen gevoegd. De locatie informeert u hier tijdig over.

Uurtarieven 2019 buitenschoolse opvang:

(studiedagen en extra opvang worden apart in rekening gebracht)

Contractsoort Uurtarief             
40 weken € 8,30
48 weken  n.v.t.
52 weken  €7,69

Contact gegevens kantoor                                 

Mr B.M. Teldersstraat 13                     Voor ziekmeldingen, ruilingen e.d. verzoeken wij

6842 CT ARNHEM                                  u direct contact op te nemen met de BSO locatie

026-3523350                                            van uw kind.

bsoplanning@spa-arnhem.nl

Uw kind aanmelden voor BSO CreActief!

Wilt u uw kind inschrijven, klik hier onder voor het inschrijfformulier. Het volledig ingevulde inschrijfformulier kunt u naar ons per post of per e-mail naar ons sturen.

Locatie gebonden werkplan

Hieronder kunt u de locatie gebonden werkplan inzien.