peuterspeelzaal
Samen spelen,
samen leren

Hoe ziet een dag op een peuterspeelzaal eruit?

Regelmaat en zekerheid zijn een belangrijke basis voor ieder kind. Daarom werken we in de peuteropvangcentra van SPA met een vaste dagindeling. Door het afwisselende dagprogramma zullen de kinderen zich niet snel vervelen. Wel is er altijd genoeg ruimte voor spontane ideeën. Bij SPA is iedere dag anders, maar de dagen voltrekken zich wel volgens een duidelijk schema.

Al onze peutercentra zijn ingericht volgens een vast patroon, waarin de veiligheid en de ontdekkingstocht van het kind centraal staan.

Bij het vormen van het dagprogramma maken we gebruik van verschillende lesmethodes, die erop gericht zijn het beslissend vermogen en de taalvaardigheid van de kinderen op een speelse manier te stimuleren.  

De dagindeling bij de peuteropvang

Peuters kunnen gebracht worden tot een kwartier na opening van het peutercentrum en opgehaald worden vanaf een kwartier voor sluiting. Aan de openings- en sluitingstijd wordt strikt de hand gehouden.

1: Inloopkwartier: Begroeting van de peuters en de ouders

2: Ouders kunnen samen met hun peuter een boekje lezen of een puzzeltje maken

3: Begroeting peuters: De peuters worden begroet en de presentielijst wordt ingevuld

4: Vrij spelen: De peuters kiezen zelf een activiteit of ze doen samen een creatieve activiteit

5: Kring: Fruit eten, wat drinken, liedjes zingen, een spelletje doen en/of er wordt voorgelezen

6: Buitenspelen

7: De peuters worden weer opgehaald

 

1: Inloopkwartier: Begroeting van de peuters en de ouders
 

2: Ouders kunnen samen met hun peuter een boekje lezen of een puzzeltje maken

3: Begroeting peuters: De peuters worden begroet en de presentielijst wordt ingevuld

4: Vrij spelen: De peuters kiezen zelf een activiteit of ze doen samen een creatieve activiteit

5: Kring: Fruit eten, wat drinken, liedjes zingen, een spelletje doen en/of er wordt voorgelezen

6: Buitenspelen
7: De peuters worden weer opgehaald

Inloopkwartier

De leidsters begroeten u en uw peuter. Er is altijd tijd voor een kort gesprekje over uw kind. De peuters beginnen te spelen en als u dat wilt, kunt u samen met uw zoon of dochter een boekje lezen of een puzzel maken.

Daarna nemen alle ouders afscheid en kunnen de kinderen hun papa of mama uitzwaaien.

Vrij spelen

De peuters spelen en bepalen zelf hoe hun spel verloopt. De leidster let erop dat er voldoende materiaal voor elk kind aanwezig is. Daarna speelt de leidster met de kinderen mee, met een individueel kind of met een groepje, om het spel te stimuleren.

Tijdens het vrij spelen wordt er door de andere peuterleidster soms een knutselactiviteit aangeboden. De peuters kiezen zelf of zij hier wel of niet aan mee doen. Als een peuter bijna vier jaar is zal de leidster hem of haar extra stimuleren deel te nemen.

Na een klein uur spelen geeft de leidster aan dat het tijd is om op te ruimen, ze zingt een lied of draait een muziekje dat deze overgang ondersteunt. Ze helpt de kinderen alles op de juiste plaats terug te zetten. Als peuters iets gemaakt hebben wordt dit natuurlijk bewaard.

In de kring

Op de meeste peutercentra brengen kinderen iets te eten en te drinken mee van thuis. Als de peuters klaar zijn met eten en drinken is het tijd om samen actief te zijn. Het is belangrijk om bezig te zijn met activiteiten die aansluiten bij de interesse en ontwikkeling van de peuter.

De leidsters zorgen voor voldoende afwisseling per dag. Bijvoorbeeld de ene dag een muziekactiviteit, de andere dag een spelactiviteit en de volgende keer doen de peuters mee aan een rollenspel of wordt er een spannend verhaal voorgelezen.

Peuterspeelzaal Stichting Peutercentra Arnhem

Buitenspelen

Buiten kunnen kinderen zich uitleven en lawaai maken. Ze hebben letterlijk en figuurlijk de ruimte. Ze kunnen de omgeving onderzoeken, een indruk krijgen van de buurt, van de veranderende weersomstandigheden en het verstrijken van de seizoenen.

Ophalen

Er zijn peuterspeelzalen waar de kinderen buiten spelen als ze worden opgehaald, maar soms gaan de leidsters ook eerder naar binnen en worden de kinderen daar opgehaald.

Nu is er tijd voor een gesprekje met de ouder over het verloop van de dag of over het gedrag van de peuter. De peuters nemen hun spulletjes mee naar huis en nemen afscheid van de leidsters.

De inrichting van onze peuterspeelzalen

In de peuterspeelzalen van de SPA kunnen de peuters uiteraard heerlijk spelen. Binnen is volop knutselmateriaal aanwezig, allerlei speelgoed en een zandhoek. Buiten maken de kinderen hun rondes met stoere driewielers.

De inrichting is vormgegeven volgens drie belangrijke pijlers:

  1. De ruimte is veilig en overzichtelijk, zodat de leidsters alle kinderen goed in de gaten kunnen houden.
  2. Er zijn plekken waar de peuters met elkaar kunnen spelen, maar ook plekken waar ze even op zichzelf kunnen zijn en zich terug kunnen trekken, als ze daar behoefte aan hebben.
  3. De speelhoeken zijn erop gericht de fantasie van de peuters te stimuleren en hen uit te dagen zelf op onderzoek uit te gaan of creatief aan de slag te gaan.

In de speelzaal zijn de volgende speelhoeken van elkaar te onderscheiden:

  • De Huishoek
  • De Themahoek
  • De Leeshoek
  • De Bouwhoek

Lesmethodes

In onze peutercentra wordt gewerkt volgens de methode Actief Leren, een afgeleide van het educatieve programma Kaleidoscoop. Actief Leren stimuleert zoveel mogelijk het actief en zelfstandig leren van de kinderen. De methode geeft kinderen structuur en zekerheid.

Wat is Actief Leren?
Uitgangspunt bij Actief Leren is dat kinderen hun eigen activiteiten kiezen. Eerst wordt er samen met de peuters een plan gemaakt, daarna mogen de kinderen hun eigen plan uitvoeren.

Na afloop wordt er door de leidsters en de peuters samen nagepraat over hoe de uitvoering verlopen is. Door deze terugkerende cyclus van vooruitkijken, uitvoeren en terugkijken, leert het kind zelfstandig beslissingen nemen en rekening houden met consequenties.

Kaleidoscoopmethode

Bij een aantal peutercentra wordt op een meer intensieve manier gewerkt. Deze centra werken volgens de speelleermethode Kaleidoscoop, een ontwikkelingsstimuleringsprogramma voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Kinderen met taalachterstand

Daarnaast wordt door middel van een gerichte taalstimuleringsmethode, Puk en Ko, speciale aandacht besteed aan taalontwikkeling. Het gaat hierbij met name om kinderen die om wat voor reden dan ook een grotere kans hebben om al met een achterstand aan de basisschool te beginnen. Door op jonge leeftijd al op een dergelijke intensieve manier te werken, hoopt de SPA een bijdrage te leveren om achterstand te voorkomen, dan wel zo klein mogelijk te laten zijn. Zo pogen wij de toekomstige onderwijskansen van de kinderen te vergroten.