Stichting Peutercentra Arnhem, Peuterspeelzaal, Peuteropvang en Kinderspeelzaal
Samen spelen,
samen leren

Partners en relevante informatiepagina’s

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI), een platform dat kennis deelt over jeugd en opvoeding in de breedste zin van het woord.

Kaleidoscoop, een educatieve lesmethode voor jonge kinderen van 0 tot 6 jaar.

CITO, een bedrijf waar toetsen voor scholieren worden ontwikkeld. Wij maken gebruik van de Piramidemethode, die jonge kinderen op een speelse manier stimuleert in hun ontwikkeling.

De MOgroep, de brancheorganisatie voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening / Sociaal Werk.

Stichting PAS, wat staat voor Primair onderwijs Arnhem in Samenwerking.

Ouders.nl, alles over ouderschap.

Arnhemse Brede Scholen, hier vindt u – de naam zegt het al - alle informatie over de brede scholen in Arnhem.

Onderwijskansen, een online platform over onder meer leer- en opvoedingsmoeilijkheden, efficiënt leren en online educatie.

 

Ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Ministerie van OC&W (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Spectrum, de provinciale ondersteuningsorganisatie voor onder andere jeugdzorg en -beleid.

De Gemeente Arnhem

Peuterspeelzaal De Karbonkel

Landelijk Platform Peuterspeelzalen

De Salamander, brede school in Arnhem.

De Basis, de stichting voor openbaar primair onderwijs in Arnhem.

Delta, stichting voor katholiek en protestants-christelijk primair onderwijs.

Fluvius, de stichting voor primair onderwijs.