Stichting Peutercentra Arnhem
Samen spelen,
samen leren

Ieder kind is uniek

Ieder kind is uniek en verdient het om in het middelpunt te staan. Wij hebben we de volgende uitgangspunten:

  • Ieder kind heeft het recht zich in zijn/haar eigen tempo te ontwikkelen
  • We volgen het individuele kind in de ontwikkeling en bepalen aan de hand daarvan hoe we het kind het beste kunnen stimuleren en begeleiden
  • De belangstelling en interesses van het kind zijn leidend in het aanbod van thema’s en activiteiten 
  • Onze pedagogisch medewerkers bouwen een zodanige relatie met het kind op dat het zich veilig en vertrouwd voelt
  • De BSO geeft energie, is leuk en uitdagend!

Opvoedingsdoelen

De opvoedingsdoelen uit de Wet kinderopvang onderschrijven we van harte:

Emotionele veiligheid
Persoonlijke competentie
Sociale competentie
Cultuuroverdracht, waarden en normen

Onze visie staat uitgebreid beschreven in ons Pedagogisch werkplan, dat beschikbaar is op de locatie en staat ook bovenaan deze pagina.