Stichting Peutercentra Arnhem
Samen spelen,
samen leren

BSO Actief!

BSO Actief!, Breezandpad 7 6843 JM Arnhem

Telefoon: (06) 57 95 27 57, LRK nr : 159781450

Openingstijden schoolweken op maandag, dinsdag en donderdag:

Einde schooltijd - 18:30 uur

VSO 7:30 uur  - 8:30 uur (alleen bij voldoende aanmeldingen)

Openingstijden vakantieweken op maandag, dinsdag en donderdag:

7:30 uur  - 18:30 uur

Buitenschoolse opvang organisatie BSO ACTIEF! vormt een geïntegreerd onderdeel van Kindcentrum De Kringloop. Het is gesitueerd in de wijk Elderveld in Arnhem en heeft tot doel om kinderen van 0 tot 12 jaar uit de wijk een veilige en vertrouwde plek te bieden waar zij kunnen spelen, leren, onderzoeken en ontwikkelen. De BSO is een onderdeel van de SPA, net als het Peutercentrum De Rakkertjes dat in het Kindcentrum is gevestigd.

De Basisschool, het Peutercentrum en de BSO willen een tweede 'thuis' voor de kinderen creëren waar ze zich veilig en vertrouwd voelen en alle ruimte ervaren om zich te ontplooien en ontwikkelen. Er is een intensieve samenwerking tussen de drie organisaties om de doorgaande leerlijnen zowel verticaal (van peuters tot groep 8) als horizontaal (van school naar BSO) te borgen.

 

 

BSO Creactief!

BSO CREActief!, Eimerssingel Oost 262, 6834 CZ Arnhem

Telefoon: (06) 12 99 85 36, LRK nr: 116191004

Openingstijden schoolweken op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag:

Einde schooltijd - 18:30 uur

Openingstijden vakantieweken op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag:

7:30 uur  - 18:30 uur

BSO CREActief! is gevestigd in Kindcentrum De Johannesschool en biedt voor- en naschoolse opvang aan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Een van de pijlers van deze BSO is, hoe kan het ook anders, creativiteit. Creativiteit beperkt zich niet tot de kunst, het is iets nieuws zien (kansen of oplossingen voor problemen) iets nieuws vinden en iets nieuws doen of maken. Daarmee is creativiteit dus meer dan een manier van waarnemen, denken of doen. In onze definitie is creativiteit juist een combinatie van deze drie.Verder besteden we veel aandacht aan natuur en avontuur, sport en bewegen en techniek.

 

 

BSO De Santekraam

BSO De Santekraam, Zwanenbloemlaan 4, 6832 HG in Arnhem Telefoon: (06) 24 41 45 72, LRK nr: 569696331

Openingstijden schoolweken op maandag, dinsdag en donderdag:

Einde schooltijd - 18:15 uur

Openingstijden vakantieweken op maandag, dinsdag en donderdag:

8:00 uur  - 18:00 uur

BSO De Santekraam biedt, op basis van het antroposofisch mensbeeld, buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 – 13 jaar. De opvang is gevestigd in het gebouw van de Parcivalschool, de vrije basisschool in Arnhem.

BSO De Santekraam is voor elk kind toegankelijk en stelt zich tot doel om kinderen, naast de gezinssituatie, een beschermde huiselijke omgeving te bieden waar ze kunnen spelen en zich ontwikkelen, en waar de opvoeding wordt ondersteund en met de ouders wordt gedeeld. Het werken met kinderen is niet vrijblijvend. Het vraagt visie, kwaliteit en professionaliteit. 

 

Hoofdkantoor SPA / SPO
Stichting Peutercentra Arnhem
Roermondsplein 20-4
6811 JN Arnhem

E-mail: bsoplanning@spa-arnhem.nl

 

VAKANTIEOPENING LOCATIES

De bso CreaCtief! is alle weken in het jaar geopend.

De BSO de Santekraam en BSO Actief! zijn één week gesloten in de kerstvakantie en 3 weken in de zomervakantie. Hieronder vindt u de vakantie

BSO Santekraam en BSO Actief! zijn tijdens de kerstvakantie de eerste week gesloten. 
In de tweede week zijn de openingstijden als volgt:

Maandag 31 december geopend
Dinsdag 1 januari Nieuwjaarsdag gesloten
Woensdag 2 januari gesloten
Donderdag 3 januari geopend
Vrijdag 4 januari gesloten

BSO Santekraam en BSO Actief! zijn tijdens de zomdervakantie in week 30, 31 en 32 gesloten. (maandag 22-7-2019 tot en met zondag 11-8-2019).