Stichting Peutercentra Arnhem
Samen spelen,
samen leren

BSO Actief en CREactief!

Buitenschoolse opvang organisatie BSO ACTIEF! vormt een geïntegreerd onderdeel van Kindcentrum De Kringloop, dat in september 2017 is opgericht door 2 partners: Basisschool De Kringloop, onderdeel van Onderwijsbestuur Delta, en Stichting Peutercentrum Arnhem (SPA).

Kindcentrum De Kringloop is gesitueerd in de wijk Elderveld in Arnhem en heeft tot doel om kinderen van 0 tot 12 jaar uit de wijk een veilige en vertrouwde plek te bieden waar zij kunnen spelen, leren, onderzoeken en ontwikkelen. De BSO is een onderdeel van de SPA, net als het Peutercentrum De Rakkertjes dat in het Kindcentrum is gevestigd.

De Basisschool, het Peutercentrum en de BSO willen een tweede 'thuis' voor de kinderen creëren waar ze zich veilig en vertrouwd voelen en alle ruimte ervaren om zich te ontplooien en ontwikkelen. Er is een intensieve samenwerking tussen de drie organisaties om de doorgaande leerlijnen zowel verticaal (van peuters tot groep 8) als horizontaal (van school naar BSO) te borgen.

BSO Actief! Breezandpad 7 6843 JM Arnhem
Telefoon: (026) 352 33 50
LRK: 159781450

Naast BSO ACTIEF! heeft SPA sinds kort een tweede BSO locatie: BSO CREActief!

BSO CREActief! is gevestigd in Kindcentrum De Johannesschool en biedt voor- en naschoolse opvang aan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Een van de pijlers van deze BSO is, hoe kan het ook anders, creativiteit. Creativiteit beperkt zich niet tot de kunst, het is iets nieuws zien (kansen of oplossingen voor problemen) iets nieuws vinden en iets nieuws doen of maken. Daarmee is creativiteit dus meer dan een manier van waarnemen, denken of doen. In onze definitie is creativiteit juist een combinatie van deze drie.Verder besteden we veel aandacht aan natuur en avontuur, sport en bewegen en techniek.

Binnenkort vindt u op deze website meer informatie over deze tweede BSO locatie van Stichting Peutercentra Arnhem.

BSO CREActief! 
Eimerssingel Oost 262, 6834 CZ Arnhem
LRK 116191004
​Telefoon: (026) 352 33 50