Stichting Peutercentra Arnhem
Samen spelen,
samen leren

BSO Actief!

Buitenschoolse opvang organisatie BSO ACTIEF! vormt een geïntegreerd onderdeel van Kindcentrum De Kringloop. Het is gesitueerd in de wijk Elderveld in Arnhem en heeft tot doel om kinderen van 0 tot 12 jaar uit de wijk een veilige en vertrouwde plek te bieden waar zij kunnen spelen, leren, onderzoeken en ontwikkelen. De BSO is een onderdeel van de SPA, net als het Peutercentrum De Rakkertjes dat in het Kindcentrum is gevestigd.

De Basisschool, het Peutercentrum en de BSO willen een tweede 'thuis' voor de kinderen creëren waar ze zich veilig en vertrouwd voelen en alle ruimte ervaren om zich te ontplooien en ontwikkelen. Er is een intensieve samenwerking tussen de drie organisaties om de doorgaande leerlijnen zowel verticaal (van peuters tot groep 8) als horizontaal (van school naar BSO) te borgen.

BSO Actief! Breezandpad 7 6843 JM Arnhem

Telefoon: (06) 57952757
LRK: 159781450

BSO Creactief!

BSO CREActief! is gevestigd in Kindcentrum De Johannesschool en biedt voor- en naschoolse opvang aan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Een van de pijlers van deze BSO is, hoe kan het ook anders, creativiteit. Creativiteit beperkt zich niet tot de kunst, het is iets nieuws zien (kansen of oplossingen voor problemen) iets nieuws vinden en iets nieuws doen of maken. Daarmee is creativiteit dus meer dan een manier van waarnemen, denken of doen. In onze definitie is creativiteit juist een combinatie van deze drie.Verder besteden we veel aandacht aan natuur en avontuur, sport en bewegen en techniek.

BSO CREActief!

Eimerssingel Oost 262, 6834 CZ Arnhem
LRK 116191004
Telefoon: (06) 12998536

BSO De Santekraam

BSO De Santekraam biedt, op basis van het antroposofisch mensbeeld, buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 – 13 jaar. De opvang is gevestigd in het gebouw van de Parcivalschool, de vrije basisschool in Arnhem.

BSO De Santekraam is voor elk kind toegankelijk en stelt zich tot doel om kinderen, naast de gezinssituatie, een beschermde huiselijke omgeving te bieden waar ze kunnen spelen en zich ontwikkelen, en waar de opvoeding wordt ondersteund en met de ouders wordt gedeeld. Het werken met kinderen is niet vrijblijvend. Het vraagt visie, kwaliteit en professionaliteit. 

BSO De Santekraam: Zwanenbloemlaan 4 6832 HG in Arnhem

Hoofdkantoor SPA / SPO
Stichting Peutercentra Arnhem
Roermondsplein 20-4
6811 JN Arnhem
T 06- 2441 45 72

E-mail: bsoplanning@spa-arnhem.nl

 

BSO Santekraam is tijdens de kerstvakantie de eerste week gesloten. 
In de tweede week zijn de openingstijden als volgt:

Maandag 31 december geopend
Dinsdag 1 januari Nieuwjaarsdag gesloten
Woensdag 2 januari gesloten
Donderdag 3 januari geopend
Vrijdag 4 januari gesloten

De nieuwste ontwikkelingen rondom BSO de Santekraam, locatie Noord

Aan het begin van dit schooljaar bleek dat het definitieve aantal inschrijvingen voor de BSO locatie Noord, slechts 3 inschrijvingen zouden zijn. Dit kwam doordat een aantal ouders / verzorgers tijdens de zomervakantie het besluit had genomen om de overstap te maken naar een andere opvang organisatie. Tot medio september hebben we de kinderen van locatie Noord opgehaald en samen laten voegen met locatie Zuid. De ouders / verzorgers van deze kinderen hebben inmiddels andere opvang geregeld voor hun kinderen.

Ook hebben we in die tussentijd een inventarisatie / prognose uitgezet onder de huidige en toekomstige ouders van deze locatie. Uit deze inventarisatie blijkt onvoldoende animo te zijn om de locatie definitief te kunnen openen.

Kortom: We hebben als organisatie daarom moeten besluiten voorlopig geen BSO te starten binnen de Parcivalschool aan de Brugstraat te Arnhem en hebben we onze aanvraag bij de gemeente laten intrekken.